Geen producten (0)
Geen producten (0)

Mild-hybride (48 volt)

Steeds meer auto’s zijn mild-hybride. In dit geval is de standaard startmotor en dynamo vervangen door een geïntegreerde starter/generator. Deze starter/generator regelt de terugwinning van de energie die normaliter verloren gaat bij remmen en vertragen en slaat die energie op in een compact 48-volt lithium-ion batterij. De starter/generator kan de verbrandingsmotor ondersteunen tijdens accelereren. Ook levert de starter/generator de stroom voor de elektrische systemen in de auto. De techniek is in het leven geroepen om de CO2-uitstoot van een auto te verminderen en het brandstofverbruik iets te verlagen.

Hybride

Een hybride maakt gebruik van een tweedelige aandrijflijn. Dat betekent dat de auto voorzien is van zowel een benzine- of dieselmotor als een elektromotor. Een hybride heeft een kleine accu die wordt opgeladen tijdens het rijden, bijvoorbeeld door een dynamo. Tijdens het uitrollen wint de auto energie terug. Die gewonnen energie wordt gebruikt om de verbrandingsmotor tijdelijk te ondersteunen of om elektrische systemen in de auto van stroom te voorzien. Een hybride komt vooral in binnensteden goed tot zijn recht door het vele afremmen.

Plug-in hybrid (PHEV)

PHEV staat voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle. In de volksmond praten we eerder over een plug-in hybride of stekkerhybride. In principe is de aandrijflijn van een plug-in hybride gelijk aan die van een hybride, alleen heeft een PHEV een veel grotere accu om langere afstanden elektrisch te kunnen rijden. Een PHEV moet altijd worden opgeladen met een stekker om het maximale verbruiksvoordeel te realiseren. Voordeel van een PHEV is dat het voertuig lokaal emissievrij in binnensteden kan rijden.

Batterij-elektrisch

In een batterij-elektrische auto is de verbrandingsmotor verdwenen. De auto rijdt volledig elektrisch en heeft één of meerdere elektromotoren. De energie voor de elektromotor is afkomstig uit het accupakket, op te laden via oplaadpalen of een normaal stopcontact.

Waterstof-elektrisch

FCEV staat voor Fuel Cell Electric Vehicle. Of in normaal Nederlands: een waterstof-elektrische auto. In dit geval is er ook sprake van een elektrische auto, alleen haalt de elektromotor zijn stroom niet uit een fors accupakket, maar wordt de stroom onderweg opgewekt in een brandstofcel. In die brandstofcel (fuel cell) wordt waterstof omgezet in elektriciteit via een elektrochemisch proces met gebruik van zuurstof uit de buitenlucht. Die energie wordt gebruikt om de elektromotor tot leven te wekken om de de wielen aan te drijven. In een waterstofauto zit ook een compacte accu. Deze accu is voor het voor regeneratief remmen.

Range Extender

Sommige auto’s hebben een range-extender. Dit is gewoon een verbrandingsmotor, waardoor een auto met range extender niet volledig elektrisch is. De wielen van auto’s met een range-extender worden direct aangedreven door de elektromotor en dus niet door de verbrandingsmotor. De verbrandingsmotor drijft primair een generator aan die stroom levert aan de elektromotor. De generator kan op zijn beurt de accu’s weer bijladen.

 

Mild hybrid (48 volts)
More and more cars are mild hybrid. In this case the standard starter motor and alternator has been replaced by an integrated starter / generator. This starter / generator controls the recovery of the energy normally lost during braking and deceleration and stores that energy in a compact 48-volt lithium-ion battery. The starter / generator can support the combustion engine during acceleration. The starter / generator also provides power for the electrical systems in the car. The technology was created to reduce a car's CO2 emissions and slightly lower fuel consumption.

Hybrid
A hybrid uses a two-piece drivetrain. This means that the car is equipped with a petrol or diesel engine as well as an electric motor. A hybrid has a small battery that is charged while driving, for example by a dynamo. During the roll-out, the car recovers energy. The energy gained is used to temporarily support the combustion engine or to power electrical systems in the car. A hybrid especially comes into its own in inner cities because of the many brakes.

Plug-in hybrid (PHEV)
PHEV stands for Plug-in Hybrid Electric Vehicle. In popular parlance, we rather talk about a plug-in hybrid or plug hybrid. In principle, the powertrain of a plug-in hybrid is the same as that of a hybrid, only a PHEV has a much larger battery to be able to drive longer distances electrically. A PHEV should always be charged with a plug to achieve the maximum consumption benefit. The advantage of a PHEV is that the vehicle can drive locally emission-free in inner cities.

Battery-electric
The combustion engine has disappeared in a battery-electric car. The car is fully electric and has one or more electric motors. The energy for the electric motor comes from the battery pack, which can be charged via charging posts or a normal socket.

Hydrogen-electric
FCEV stands for Fuel Cell Electric Vehicle. Or in normal Dutch: a hydrogen-electric car. In this case, there is also an electric car, only the electric motor does not get its power from a large battery pack, but the power is generated in a fuel cell on the way. In this fuel cell, hydrogen is converted into electricity via an electrochemical process using oxygen from the outside air. That energy is used to bring the electric motor to life to drive the wheels. A hydrogen car also contains a compact battery. This battery is for regenerative braking.

Range Extender
Some cars have a range extender. This is just a combustion engine, so a car with a range extender is not fully electric. The wheels of cars with a range extender are directly driven by the electric motor and not by the combustion engine. The combustion engine primarily drives a generator that supplies power to the electric motor. The generator can in turn recharge the batteries.

 
 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.